A Revista Cadernos de Cultura e Ciência é de caráter nacional e multidisciplinar, cadastrada com o ISSN 1980-5861.

Comentários do leitor

Giải Pháp Thị Trường Cho Chè Thái Nguyên

por Marsha McGee (2019-01-06)


<p>Hình thức kinh doanh theo quan Ä‘iểm Marketing mặc dù trên thế giá»›i đã xuất hiện từ rất lâu. NhÆ°ng ở Việt Nam thì cÅ©ng chỉ má»›i xuất hiện trong mấy năm qua và việc nhận thức nó vẫn còn rất mÆ¡ hồ dẫn đến bị mất thị trÆ°á»ng ná»™i địa và xuất khẩu. Chè Thái Nguyên là dẫn chứng Ä‘iển hình cho vấn Ä‘á» này. Ngay từ ngày xa xÆ°a ngÆ°á»i dân đất Việt và những ai biết vá» chè đã từng nghe câu ca dao "Chè Thái gái Tuyên". Äây là câu nói của ngÆ°á»i xÆ°a vá» sá»± nổi tiếng của chè Thái Nguyên. NhÆ°ng giỠđây dÆ°á»ng nhÆ° không còn hấp dẫn trong thá»i buổi kinh tế thị trÆ°á»ng, khi mà kinh tế vá»›i sá»± thâm nhập ồ ạt các loại chè cõ nh•n mác nổi tiến trên thế giá»›i vào trong nÆ°á»›c. Và cùng vá»›i nó là sá»± du nhập văn hoá phÆ°Æ¡ng Tây, trào lÆ°u hÆ°á»›ng ngoại, đã làm thay đổi lối sống, phong cách sống của con ngÆ°á»i Việt Nam. Äặc biệt là giá»›i trẻ. Tầng lá»›p này rất nhạy cảm và dá»… bá»<a href="http://Www.Squidoo.com/search/results?q=%8B%20thuy%E1%BA%BFt">‹ thuyết</a> phục vá»›i cái má»›i lạ. Cùng vá»›i sá»± am hiểu sâu sắc các hoạt Ä‘á»™ng marketing và má»™t thị trÆ°á»ng không được bảo vệ nên hỠđã chiếm được niá»m tin cuả khách hàng, cho sản phẩm của mình. Từ đó thị trÆ°á»ng chè bị thu hẹp, do những doanh nghiệp chè Thái Nguyên dãkhông hiểu và đã và đã không có vận dụng hoạt Ä‘á»™ng marketing trong kinh doanh hoặc nếu có cÅ©ng chỉ là hình thức.</p>
<ol>
<li>Chè có cánh xoăn, màu mốc đặc trưng, cánh to hơn so với chè móc câu</li>
<li>8 Từ 1954 - 1975</li>
<li>Äá»i sống còn khó khăn</li>
<li>2 Nghĩa vụ của HTX Chè Minh Thu</li>
<li>1 ÄÆ°á»ng bá»™</li>
<li>Sầu riêng : 1 múi to</li>
</ol>
<p><img alt="Famous Golden Gate Bridge from Battery Spencer Vista Point" src="https://picjumbo.com/wp-content/uploads/the-golden-gate-bridge-1080x720.jpg" title="Famous Golden Gate Bridge from Battery Spencer Vista Point" style='clear:both; float:right; padding:10px 0px 10px 10px; border:0px; max-width: 325px;' />Uống trà là má»™t thú vui tao nhã, pha trà là cả má»™t nghệ thuật, còn má»i trà cÅ©ng là má»™t nét văn hóa thể hiện sá»± lá»… Ä‘á»™, trân trá»ng của ngÆ°á»i má»i vá»›i khách. CÅ©ng chính những Ä‘iá»u đó đã tạo nên những giá trị văn hóa truyá»n thống, mang đậm bản sắc dân tá»™c của trà Thái Nguyên nói riêng và trà Việt Nam nói chung. Má»—i năm Không gian văn hóa chè đón hàng ngàn lượt khách, trong đó năm 2014, Không gian văn hóa chè đón trên 15.000 lượt khách đến thăm quan, tìm hiểu vá» chè và văn hóa chè. Chính những Ä‘iá»u kiện tá»± nhiên trên là tiá»m năng quý để tỉnh khai thác và phát triển trở thành sản phẩm du lịch cùng vá»›i các loại hình du lịch khác. Tuy nhiên, hiện nay loại hình du lịch má»›i này chÆ°a thá»±c sá»± phát triển tÆ°Æ¡ng xứng vá»›i tiá»m năng, lượng khách du lịch đến vá»›i vùng <a href="https://www.linkedin.com/company/che-thai-nguyen-co-cuc/">bán sỉ chè thái nguyên</a> còn khá khiêm tốn so vá»›i các Ä‘iểm du lịch khác. Nhằm lÆ°u giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa chè, năm 2011, Không gian văn hóa chè đã được khánh thành và Ä‘Æ°a vào sá»­ dụng tại xã Tân CÆ°Æ¡ng, thành phố Thái Nguyên. Äặc biệt nÆ¡i Ä‘<a href="http://www.Houzz.com/?search=%C3%A2y%20c%C3%B3">ây có</a> bá»™ ấm trà dán gốm sứ đã được công nhận là ká»· lục Việt Nam.</p>
<p><img src="http://baomoi-photo-2-td.zadn.vn/w460x/17/04/08/94/21966361/9_84192.jpg" title="Xem các cô gái Thái, Mông thi hái chè trên Cao nguyên Má»™c Châu Xem các cô gái Thái, Mông thi hái chè trên Cao nguyên Má»™c Châu - VOV - 웹" alt="Xem các cô gái Thái, Mông thi hái chè trên Cao nguyên Má»™c Châu Xem các cô gái Thái, Mông thi hái chè trên Cao nguyên Má»™c Châu - VOV - 웹" style='clear:both; float:left; padding:10px 10px 10px 0px;border:0px; max-width: 325px;'>Äược tá»± quyết định giá bán ra thị trÆ°á»ng, tá»± quyết định % hoa hồng được hưởng. Äại lý phải cân đối số lượng bán ra cho phù hợp, không để hàng tồn kho quá nhiá»u dẫn đến ảnh hưởng chất lượng HTX Chè Minh Thu không chịu trách nhiệm. Bán hàng hoá cho khách hàng theo giá hàng hoá Äại lý ấn định. Thá»±c hiện các biện pháp bảo đảm nghÄ©a vụ dân sá»± theo quy định của pháp luật. Bảo quản hàng hoá sau khi HTX giao, chịu trách nhiệm vá» chất lượng hàng hoá trong trÆ°á»ng hợp do lá»—i bảo quản mà Äại lý gây ra. Chịu sá»± kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh vá»›i HTX. Thá»i hạn hợp đồng là thá»i hạn kể từ thá»i Ä‘iểm Hai bên ký hợp đồng; Hình thức hợp đồng không xác định thá»i hạn kết thúc. Chè có đặc Ä‘iểm rất dá»… nhận thấy: búp nhá», có má»™t chút trên búp gá»i là tuyết (không phải là chè Shan tuyết). Khi pha thì nÆ°á»›c có màu xanh rất đẹp và có cảm giác bụi trắng hình sợi trên mặt nÆ°á»›c chè. Äó chính là tuyết chè tan ra. HÆ°Æ¡ng chè thÆ¡m hÆ¡n chè ta, nhÆ°ng màu nÆ°á»›c và vị lại không đậm bằng. Chè cành 777 được hÆ°Æ¡ng và vị không quá đậm nên được đại Ä‘a số ngÆ°á»i tiêu dùng Æ°a chuá»™ng. Trên hết là sản lượng trồng lá»›n nên giá thành rất phải chăng. Äây là giống chè vô tính của Trung Quốc được chá»n lá»c từ tổ hợp lai hữu tính giữa mẹ là giống chè Phúc Äỉnh Äại Bạch Trà và bố là giống chè Vân Nam lá to. Nói đến chè Trung Quốc hay Chè Tàu là có cảm giác hÆ¡i sợ vì sá»± an toàn.</p>ISSN: 1980-5861