A Revista Cadernos de Cultura e Ciência é de caráter nacional e multidisciplinar, cadastrada com o ISSN 1980-5861.

Comentários do leitor

Remarkable Website - Sbothai Will Help You Get There

por Prince Garst (2019-07-23)


ข่าวรีลมาริดรายงานว่า sbothai เว็บการพนันอันดับหนึ่งของไทยโปรโมชั่นดีบริกากรเยี่ยมและข่าวที่ว่า
สุวรรณา พุทธประสาท QH โอดเศรษฐกิจทรุดฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดชะลอซื้อบ้าน แถมแบงก์เข้มปล่อยกู้ ส่งผลโอนคอนโดฯ ต่ำกว่า 2 ล้านบาทลด ส่งผลประกอบการวูบงวด 6 เดือนแรกปี 58 กำไร 1,233
ล้านบาท ลดลง 23% ส่วนรายได้ 8,559 ล้านบาท ลดลง 13% นางสุวรรณา พุทธประสาท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) QH ชี้แจงผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 และยอดสะสม 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนว่า บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 2/2558 จำนวน 674 ล้านบาท ลดลง 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่งวด 6 เดือน 2558 มีกำไรสุทธิ 1,233 ล้านบาท
ลดลง 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,611 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมงวดไตรมาส 2 จำนวน 4,582 ล้านบาท ลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 5,713 ล้านบาท
ขณะที่งวด 6 เดือนบริษัทมีรายได้รวม 8,559 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 9,816 ล้านบาท ทั้งนี้
ยอดขายที่ลดลงดังกล่าวเนื่องจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง จำนวน 1,196 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 22 และ 1,351 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 15
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ โดยเฉพาะรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมปรับลดลง เนื่องจากบริษัทย่อยได้เริ่มโอนโครงการเดอะทรัสต์ คอนโด งามวงศ์วาน
และโครงการเดอะทรัสต์ คอนโด นครปฐม ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมระดับราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากการภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวล่าช้า
ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับ ความเข้มงวด
และปฏิเสธในการปล่อยสินเชื่อในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้าส่วนหนึ่งในการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม ขณะที่โครงการเดอะทรัสต์ คอนโด
พัทยาใต้ของบริษัทย่อยได้สร้างแล้วเสร็จในปลายไตรมาส 2 ของปี 2558 จึงสามารถรับรู้รายได้เพียงบางส่วน และจะรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ในไตรมาส 3 ของปีนี้ จากสาเหตุข้างต้นจึงส่งผลให้บริษัท
และบริษัทย่อยมียอดรับรู้รายได้จากการขายคอนโดมิเนียมลดลง นอกจากนี้ รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินสำหรับไตรมาส 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2558 ลดลง จำนวน 75 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2
และ 13 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวล่าช้า จึงส่งผลให้ผู้บริโภคระดับกลาง
และบนซึ่งมีกำลังซื้อแต่ขาดความเชื่อมั่น และชะลอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 บริษัท และบริษัทย่อยได้เปิดขายโครงการบ้านใหม่ จำนวน 8 โครงการ
มูลค่าโครงการรวม 6,696 ล้านบาท โครงการคอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่า 12,363 ล้านบาท และปิดโครงการบ้านที่ขายหมดแล้ว จำนวน 7 โครงการ สำหรับไตรมาส 2 ของปี 2558
บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 298 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 40 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 และยอดสะสม 6 เดือน สิ้นสุดไตรมาส 2 ของปี 2558 จำนวน 565 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำนวน 75 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ ซึ่งบริษัทร่วม ได้แก่ บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์, บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป,
กองทุนรวมสิทธิการเช่า, อสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์, กองทุนรวมอสังหาริมทรพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ISSN: 1980-5861