A Revista Cadernos de Cultura e Ciência é de caráter nacional e multidisciplinar, cadastrada com o ISSN 1980-5861.

Comentários do leitor

เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น

por Antwan Kimbell (2020-12-07)


เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น เป็น การที่เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นนำเข้าชิ้นส่วนพร้อมทั้ง เครื่องจักรกลใช้แล้ว สามารถช่วยประหยัดเงินตราต่างบ้านต่างเมืองได้หลายร้อยเท่า จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ที่บอกถึงในขั้นต้น หากจำต้องใช้อุปกรณ์ของใหม่ทั้งหมด การคืบหน้าต่างๆ จะเป็นไปได้น้อยลงเนื่องจากทุนเดิมที่เยอะขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่า

จากผลกำไรมากมายของ "อะไหล่เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น" กับมูลค่าที่ถูกนั้นทำให้ธุรกิจการค้านี้ขยายเจริญก้าวหน้าเรื่อยมาพร้อมกับยังเป็นที่นิยมของราษฎรทุกสายการงานทั่วประเทศ ด้วยคุณค่าของอะไหล่ญี่ปุ่นจริง ที่ยังคงมีประสิทธิภาพการงานถึง 75-90% เหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยของเรา อีกทั้งมีผู้ประกอบการมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้บริเวณศาลเจ้าเสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นเกงคับแคบลงไปทันทีทันใด จึงมีการขยายออกมาทางแขวงวังใหม่ (อุทยานหลวง) ซึ่งเป็นที่ของจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย สมัยนี้มีชื่อว่า "เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นสวนหลวง" แต่เนื่องมาจากการจราจรที่คับคั่งพร้อมด้วยแออัด จึงมีการขยับเคลื่อนออกมาตั้งในพื้นที่รอบเมืองรอบกรุงเทพฯ เป็นต้นว่า เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นรังสิต เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นพระราม 3 เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นบางนา (บางนา-ตราด กม.12) ซึ่งเป็นเสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นที่โตมากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้ อยู่บนเนื้อที่ร่วม 84 ไร่ มีร้านรวงในโครงการกว่า 1,200 ยูนิต

การขยับขยายของเสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นนั้นคงจะจำเป็นต้องมีอีกต่อไปเรื่อย ๆ แบบไม่ระงับจนถึงที่คนไทยเรายังมีคติการออมอด การมีความนึกคิดรังสรรค์ของนักคิดค้น การนำข้าวของที่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ใช้อย่างคุ้มค่า

ปัจจุบันผู้ที่มีอาชีพค้าขายเครื่องกลพร้อมทั้งอะไหล่ใช้แล้วในเสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น ก็เป็นลูกหลาน ของเทือกเถาเหล่ากอที่ทำสืบๆ กันมา ถือเป็นรุ่นที่ 2 ที่ 3 และคงจะมีรุ่นที่ 4 ที่ 5 ต่อไปเรื่อย ๆ ตราบใดที่ประชาชนชาวไทยยังนิยมใช้ กับมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ที่จริงแล้วคำว่า "เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น" ในภาษาจีนนั้น "เซียง" คือ เทวา พร้อมกับ "กง" คือ ปู่ ไม่ได้มีคำจำกัดความใด ๆ ที่บ่งบอกไปทางชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเลย แต่ว่าคำว่า "เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น" ก็ยังคงเป็นชื่อเรียกกิจการค้าการค้ากับของซื้อของขายของอะไหล่รถยนต์พร้อมด้วยเครื่องกลที่ใช้แล้วต่อไปตราบนานเท่านาน เนื่องจากเสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น เป็นแหล่งสถานที่เริ่มต้นของชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้ว ที่มีคุณภาพพร้อมด้วยเหมาะกับการขยายตัวของไทยISSN: 1980-5861