A Revista Cadernos de Cultura e Ciência é de caráter nacional e multidisciplinar, cadastrada com o ISSN 1980-5861.

Perfil do usuário

Young Mulkey

Resumo da Biografia Nguyễn Phạm Quốc Ảnh gia nhập Manulife Việt Nam với niềm đam mê và mong muốn chia sẻ tình yêu thương, trách nhiệm và nỗi lo lắng về kinh tế của người trụ cột cho mỗi gia đình Việt Nam. Manulife Việt Nam là nơi Nguyễn Phạm Quốc Ảnh ghi lại những dấu ấn nhiều nhất trong vai trò của người Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Chuyên Nghiệp và hỗ trợ đội nhóm phát triển chia sẻ yêu thương đến từng gia đình Việt Nam. " Dám nghĩ lớn mới dám làm những điều vĩ đại." Nguyễn Phạm Quốc Ảnh luôn trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân mỗi ngày để nâng cao chuyên môn, kỹ năng đàm phán cũng như rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, chuẩn mực, hướng đến một sự nghiệp lâu dài bền vững và đem sự an tâm, bình an đến mỗi gia đình Việt Nam. 【a<strong>n<\/strong>h kh00ng mu63n ra 04i - nguy61n phiMy blog :: website


##journal.issn##: 1980-5861